Vision

Foreningen Rudersdal BevægelsesAkademis formål er at give børn og unge i Rudersdal Kommune undervisning af høj kvalitet inden for gymnastik og dans. RuBA kombinerer bevægelse med sociale aktiviteter, så der opstår et unikt fællesskab på tværs af årgange og skoler i Rudersdal kommune.

Rudersdal BevægelsesAkademi har to fokusområder med hver sin målgruppe:

  • Børn i alderen 2 år – 3. klasse

Sanseintegration, motorisk træning og rytmisk gymnastik. Kropslig læring gennem leg. Træningen er baseret på vores fysiologiske og pædagogiske viden om børns udvikling, og nøje tilpasset til at give de bedst mulige forudsætninger til et aktivt fritidsliv.

  • Kompagnihold: Børn og unge fra 4. klasse

Dans og bevægelseslære gennem klassisk balletteknik, jazzballet og moderne dans/contemporary. Hertil tilføjes workshops indenfor øvrige dansegenrer så de unge stifter bekendtskab med en bred vifte af stilarter.

Konceptet bag RuBA er simpelt. Foreningen stræber efter at imødekomme de behov, vi oplever hos medlemmerne: Børnefamilier i Rudersdal Kommune. Undervisningen af foreningens yngste hold foregår derfor lokalt på skolerne i kommunen, og gerne umiddelbart efter skoledagens afslutning.

Når børnene bliver ældre, opstår en naturlig nysgerrighed efter at udvide deres horisont og stifte nye bekendtskaber. De bliver mere selvstændige og kan transportere sig selv rundt i kommunen på cykel eller med offentlig transport. Derfor samler vi alle vores Kompagnihold på Kulturcenter Mariehøj, som er blevet Rudersdal BevægelsesAkademis base. Kulturcenter Mariehøj tilbyder rigtig gode rammer til en forening som vores; vi kan boltre os i den fantastiske Kultursal og er naboer til Teatermejeriet, Billedskolen og Musikskolen, som vi ofte samarbejder med.

På nuværende tidspunkt tæller foreningen Rudersdal BevægelsesAkademi 850 medlemmer, fordelt på ti af kommunens skoler og Kulturcenter Mariehøj. Foreningens mål er at tilbyde undervisning til alle kommunens børn lokalt, og give dem mulighed for efterfølgende at fortsætte på Kompagniholdene på Kulturcenter Mariehøj.

Hvert forår producerer foreningen flere sommerforestillinger i Kultursalen på Kulturcenter Mariehøj. Derudover har vi en vision om at skabe et tilbagevendende event i de kolde og mørke efterårsmåneder, hvor vi vil sætte fokus på bevægelse gennem gymnastik og dans. Formålet med et sådant event er at formidle bevægelse til børn i alle aldre – og også gerne voksne!