Antimobbestrategi: RuBA kodeks

FORMÅL 

Vi vil sætte fokus på – og være opdaterede på – medlemmernes trivsel. Vi er bevidste om, at mobning medfører ensomhed, og begge dele er ødelæggende for et hold samt for det enkelte barn. Derfor ønsker vi at italesætte RuBAs træningskultur, ordensregler og fokus på fælleskabsfølelse. Herved bestræber vi os på at skabe trivsel på alle hold, store som små, samt at eliminere mobning og mistrivsel. 

RuBA bygger på et fundament af gensidig respekt mellem medlemmerne, deres forældre og vores ansatte og instruktører. Tryghed, tillid og tolerance er tre nøglebegreber som kan opbygge et stærkt fælleskab. 

Mobning accepteres ikke hos RuBA. 

Det forventes, at der ikke tales og skrives nedgørende sprog, samt udvises sårende adfærd mellem alle medlemmer og deres instruktører. Det vil sige både verbalt, nonverbalt og på de sociale digitale medier. 

RuBA vil med en antimobbestrategi sikre en handlingsorienteret indsats for at modvirke mobning blandt vores medlemmer. 

BEGREBER 

Hvad forstår vi ved trivsel? 

Trivsel definerer vi som medlemmernes velbefindende, når de deltager i træning eller andre aktiviteter hos RuBA. Derudover inkluderer det medlemmernes overskud og positive udvikling i samspil med resten af holdet. Ved trivsel kan barnet/den unge udvikle sig og lære optimalt, da hvert enkelt individ, samt fælleskabet som helhed, viser hinanden respekt. 

Hvad forstår vi ved mobning? 

Mobning forstår vi ved en udelukkelse af fællesskabet, til tider længerevarende og systematiske drillerier samt følelsesmæssige overgreb på et medlem.  

Mobning handler om at udskille, udstille, latterliggøre, håne eller nedgøre andre medlemmer – både direkte, indirekte og via elektroniske medier/digitalt. Mobning hænger unægteligt sammen med mistrivsel, og handlingerne kan ske enkelte eller gentagne gange. Den der rammes af disse handlinger, kan føle sig krænket og ydmyget. 

Vi differentierer konflikter fra mobning. Konflikter er en normal situation, som kan opstå, når mennesker er sammen. Konflikter er i udgangspunkt, hverken gode eller onde, men neutrale og et fælles grundvilkår for fælles væren. Der vil således opstå konflikter medlemmerne i mellem, hvilket instruktørerne vil afhjælpe.

FORBYGGELSE OG INDGRIBEN

Hvad gør vi for at fremme medlemmernes sociale trivsel og modvirke mobning? 

Hos RuBA tilstræber vi os på, at have et godt miljø, hvor medlemmerne føler sig godt tilpas, trives og er trygge. Vi arbejder på at medlemmerne oplever RuBA som et rart sted at være og på at skabe gode faciliteter, rare omgivelser og et godt undervisningsmiljø. 

Hvad er medlemmernes rolle? 

Ved at fortælle medlemmerne om forventninger til dem, forventer vi, at de ikke mobber eller er medløbere til mobning. At de lærer at tackle drillerier og mobning og ved, hvad de skal gøre, hvis de selv, eller en anden står i en given situation, der opleves som mobning. 

Vi forventer, at medlemmerne henvender sig til en voksen, hvis de er i tvivl om, hvordan de skal agere/reagere. Hvis de ikke tør snakke med instruktøren, skal de komme til forældrene, som så kan videregive informationen til os.

Hvad er forældrenes rolle? 

I tilfælde af, at vi oplever en mobbesituation, vil forældrene til de involverede blive inddraget. Hvis forældrene hører fra deres barn om mobbesituationer, skal de henvende sig til os, så vi kan reagere. 

Vi har som forening en forventning til forældrene om, at de er interesserede i et positivt samarbejde, såfremt deres eget barn enten udsættes for mobning eller deltager i mobning af andre. 

Hvad er RuBAs rolle? 

RuBA tolererer ikke mobning og vil gribe ind øjeblikkeligt, når/hvis den konstateres. Instruktører og øvrige ansatte hos RuBA er forpligtede til at reagere.