Priser

Nedenstående priser er betaling for sæsonen 18/19

Sæsonen 18/19 starter i uge 34 2018 og slutter i uge 19 2019, med undtagelse af uge 42 (efterårsferie), uge 51+52+1 (juleferie), uge 7 (vinterferie) og uge 16 (påskeferie). Betalingen dækker 32 undervisningsgange.
Som udgangspunkt skal medlemmerne være tilmeldt efter to undervisningsgange – dvs. når man starter på et af foreningens hold, har man to prøvegange hvorefter man skal betale kontingent eller tilmeldes abonnementsordning hvis man vil fortsætte.
Skriv til ask@ruba.dk hvis I af den ene eller anden grund ikke kan overholde dette – så finder vi sammen en løsning.
Haletudser 1.300 kr. eller 9 rater à 149 kr.
Gubbier 1.400 kr. eller 9 rater à 161 kr.
Guldfisk 1.500 kr. eller 9 rater à 172 kr.
Søstjerner 1.750 kr. eller 9 rater à 199 kr.
Konkylier 2.250 kr. eller 9 rater à 255 kr.
Talent 1.800 kr. eller 9 rater à 205 kr.
Kompagnihold 3.500 kr. eller 9 rater à 394 kr.
2 x Kompagnihold 5.500 kr.  eller 9 rater à  625 kr.

Rabat

Søskende i foreningen betaler som følger: 1. barn: Fuld pris
2. barn: 80%
3. barn: 60%
Vores medlemssystem kan desværre ikke tage højde for søskenderabatten når I tilmelder. Har I søskende der skal tilmeldes skal I derfor tilmelde dem normalt til alle hold via hjemmesiden og derefter skrive en mail til ask@ruba.dk, så sørger vi for at beregne den korrekte rabat og overføre den til jer.