Indkaldelse til RuBAs generalforsamling 2021

D. 7. april kl. 19-20.30.

Generalforsamlingen afholdes online grundet covid-19 restriktioner. Tilgå mødet via dette link. Adgangskode: RuBA

Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent.

2.Godkendelse af dagsordenen.

3.Formandens beretning.

4.Godkendelse af regnskab.

5.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020/2021. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret.

6.Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. Anne Sofie (kasserer), Sonja, Merete og Karin er på valg i år. Alle på valg stiller op til genvalg.

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen. Christian Houby genopstiler og der søges endnu en suppleant.

8.Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for foreningen.

9. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.Evt

Vel mødt!

Mvh Anne Hopmann, formand samt resten af bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *