Indkaldelse til RuBAs generalforsamling 2020

D. 23. marts kl. 19-20.30

OBS OBS OBS: Bestyrelsen havde forberedt online generalforsamling, men blev efterfølgende opmærksomme på at dette ikke er lovligt da det ikke fremgår af vores vedtægter som en mulighed. RuBAs generalforsamling er derfor udskudt på ubestemt tid. Tid og sted for generalforsamlingen vil fremgå af siden her, når der er ro på situationen med covid-19.

Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent.

2.Godkendelse af dagsordenen.

3.Formandens beretning.

4.Godkendelse af regnskab.

5.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 2020/2021. Bestyrelsen foreslår at kontingentet forbliver uændret på nær pingviner.

6.Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. Anne (formand), Ida og Heidi er på valg i år. Alle på valg stiller op til genvalg.

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen.

Christian Houby fortsætter og der søges endnu en suppleant.

8.Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for foreningen.

9. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.Evt

Vel mødt!

Mvh Anne Hopmann, formand samt resten af bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *