Indkaldelse til RuBAs generalforsamling 2022

D. 23. marts kl. 19.10-20.30 i Storm P på Kulturcenter Mariehøj

Dagsorden

1.Valg af dirigent og referent.

2.Godkendelse af dagsordenen.

3.Formandens beretning.

4.Godkendelse af regnskab.

5.Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 2022/2023. Bestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med 5% og herefter fast med 2% årligt.

6.Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. Anne (formand), Heidi og Ida er på valg i år. Sonja og Merete tilbyder deres plads til friske kræfter.

7.Valg af suppleanter til bestyrelsen. Christian Houby genopstiler og der søges endnu en suppleant.

8.Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for foreningen.

9. Behandling af indkomne forslag
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10.Evt

Vel mødt!

Mvh Anne Hopmann, formand samt resten af bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *