Indkaldelse til RuBAs generalforsamling 2023

D. 28. marts kl. 19.00-20.30 i Storm P, lokale 220, på Kulturcenter Mariehøj

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent.

2. Godkendelse af dagsordenen.

3. Formandens beretning.

4. Godkendelse af regnskab.

5. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent for sæsonen 2023/2024.

6. Valg til bestyrelsen, herunder fremlæggelse af hvad bestyrelsesarbejdet går ud på. Anne Sofie (kasserer) og Karin er på valg i år.

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen. Christian og Mette er suppleanter, og er på valg.

8. Valg af revisor, bestyrelsens forslag er at Vedbæk Revision fortsætter som revisor for foreningen.

9. Behandling af indkomne forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

10. Evt.

Vel mødt!

Mvh Heidi Skovbo Wolters (bestyrelsesformand) samt resten af bestyrelsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *