Idrætsklasser

RuBA har indgået et samarbejde med flere andre store klubber og foreninger i Rudersdal Kommune om at etablere idrætsklasser på Trørødskolen fra kommende skoleår.

Hele projektet er opstået i samarbejde med nogle af de førende sports- og idrætsklubber i kommunen – bl.a. indenfor fodbold, tennis, svømning samt, naturligvis, ledelsen på Trørødskolen.

Målet er, at der fra kommende skoleår etableres en 7. og 8. klasse med høj faglighed for elever med særlig motivation for sport. Projektet vil blive udvidet med 9. klasse fra skoleåret 2024/25.

Idrætsklasserne tjener det formål, at talentfulde idrætsudøvere får de bedste træningsbetingelser samtidig med, at de får balance mellem deres idrætsliv og deres skoleliv. I Idrætsklasserne vil det være lærere med idrætsbaggrund og forståelse for elevernes sport, som varetager undervisningen. Det er vigtigt at understrege at klasserne IKKE er TEAM-Danmark klasser som man kender fra andre projekter. I idrætsklasserne er der, udover det sportslige talent, ligeså stort fokus på at eleverne er motiverede for deres sport og engagerede i foreningslivet. Det er altså ikke udelukkende et talentudviklingsprogram, men i lige så høj grad en platform for udvikling af stærke sociale ressourcer og fællesskabsånd. Elevens sportslige niveau skal ikke stå i vejen for at ansøge om at komme med, hvis man brænder for sin sport og ønsker at udvikle sig både fysisk og mentalt.

Som elev i idrætsklassen får man en helt almindelig folkeskoleuddannelse, som samtidig er krydret med morgentræning to gange om ugen.  
Morgentræningen vil blive varetaget af udøvernes forening eller klub, i foreningens lokaler og af foreningens trænere. Dvs. at indgår man i klassen som RuBA danser, vil man modtage træning to morgener i løber af skoleugen. Denne træning vil primært varetages af Ida og Anne Sofie, og vil hovedsageligt foregå på Mariehøj, der er i gå-afstand fra Trørødskolen.

På den skolefaglige del har RuBA også høje forventninger til idrætsklasserne. Vi ved fra de mere end 40 idrætsskoleprojekter der er i Danmark, at klasserne ofte er kendetegnet ved høj trivsel og stor faglighed, som er dokumenteret i en række studier af idrætselever.  
Ovenstående hænger ofte sammen med, at eleverne, som er meget motiveret for deres sport, ofte bringer mange af deres færdigheder fra idrættens verden med ind i klasselokalet. Det er f.eks. evnen til at samarbejde samt at kunne tilgå sine opgaver koncentreret, fordybet og ikke mindst målrettet.

Vigtige datoer:

• 23. februar: informationsmøde på Trørødskolen, musisk rum kl.17-18.30
• 17. marts: ansøgningsfrist 
• 20. marts: 24. marts – optagelsessamtaler 
• 27. marts: 31. marts – afklaring og svar til ansøgerne 
• 1. juni: besøg på Trørødskolen og møde nye klassekammerater og lærere 
• 14. august: skolestart på Trørødskolen 

For yderligere information se RuBAs folder om idrætsklassen HER eller Trørødskolens elektroniske folder HER.
Har I spørgsmål er I meget velkomne til at skrive til katrin@ruba.dk

Mvh. Ida, Anne Sofie og Katrin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *