Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnementsaftaler eller fuldt kontingent

Ved køb af abonnementsaftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser – godkender kunden, at Rudersdal BevægelsesAkademi er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Ved abonnementstilmelding tilknyttes man valgt hold i en hel sæson (august-maj), dvs. 34 undervisningsgange. Betaling for undervisning opkræves pr. måned i otte rater (sep-apr), ved tilmelding betales løbende periode samt næste rate, herefter trækkes raterne til d. 15. i hver måned. Det er til enhver tid muligt at opsige et medlemsabonnement med dags varsel. Allerede indbetalte rater refunderes ikke.

Aflysninger kan forekomme ved sygdom eller i tilfælde af skoleaktiviteter i de lokaler vi benytter. Ved aflysning af mere end tre træninger på en sæson (aug-maj), altså i fald at færre end 21 træninger gennemføres, vil medlemmerne kompenseres økonomisk for aflysningerne.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Rudersdal BevægelsesAkademi må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned eller kvartal), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Rudersdal BevægelsesAkademi er berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet frem til og med maj måned hvor alle abonnementer nulstilles. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnementsaftaler er gældende fra abonnementet oprettes og frem til sæsonafslutning (til og med maj) eller indtil de opsiges af Rudersdal BevægelsesAkademi eller af kunden. Ved kortudløb kommer der automatisk en mail med påmindelse om, at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Rudersdal BevægelsesAkademi ikke ændres.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Rudersdal BevægelsesAkademi har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Rudersdal BevægelsesAkademi indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse, telefonnumre og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.ruba.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte varer. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Rudersdal BevægelsesAkademi, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Rudersdal BevægelsesAkademi som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Rudersdal BevægelsesAkademi gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

 

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Rudersdal BevægelsesAkademi fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Rudersdal BevægelsesAkademi

Øverødvej 246

2840 Holte

CVR-nr: 34131473

E-mail: ask@ruba.dk